Untaian Hikmah Kehidupan

Penulis: Dr. Muhamad Afif Bahaf, M.A.
Halaman: vi + 268
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Harga: Rp. 87.000

 

Buku ini hadir untuk kaum Muslimin dan Muslimat untuk membantu dan mempermudah dalam menyelami hikmah-hikmah kehidupan. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih minimnya kaum Muslimin dan Muslimat dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat.

Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini semoga kiranya dapat membantu kaum Muslimin dan Muslimat dalam mengembangkan wawasan dan khazanah pengetahuan.

Penulis menyadari, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidaklengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *